Baskemölla IF:s styrelse


Ordförande

Jürgen Dahlqvist

X

Vice ordförande

Erling olsson

070-6811546

Kassör

Elna Knast

0414-21319

Sekreterare

Gert Nillson

X

Ledamot

Andreas Hermansson

0768-972838

Suppleant

Krister Andersson

X0733-409771

Suppleant

Ronny Sjödin

010-6986039


Revisorer: Arne Jönsson och Anders Arenhag.